LIEFDE.

In peace, Love tunes the shepherd’s reed;
In war, he mounts the warrior’s steed:
In halls, In gay attire is seen;
In hamlets, dances on te green.
Love rules the court, the camp. the grove, And man below, and saints above;
For love is heaven, and heaven is love.
WALTER SCOTT.

Liefde lokt een zoet geluid;
Uit de dwarse herdersfluit,
Lacht de lieve vrede;
Klinkt de schorre krijgstrompet,
Op het brieschende genet,
’t Pantser aan, en ’t krijghelmet
Op de blonde lok gezet,
Trekt ze strijdwaarts mede.

In de feestelijke zaal
Blinkt zij in haar blijdste praal
Regelt scherts en zangen;
Waar de meiboom is geplant
En de landjeugd, hand aan hand.
Omspringt naar den boersche trant,
Naakt zij met haar rozenband
Huppelt ze in de rangen.

Ziji regeert op ’t blijde veld,
Zij in ’t woelig krijgsgeweld,
Zij in ’t hofgewemel;
Sedert ’s werelds eerst begin
Voerde zij haar wetten in;
Ze is gedaald van hooger tin
Enkel hemel is de min,
Enkel min de hemel.


Ingezonden op: 19 July 2001