RAAD.

Wees wijs, bedwing u zelf, en ding naar eer noch goud.
Maar zoek uw heil in t hart, zich zelf bewust van t goede;
Wees voor t gespannen net der vleiers op uw hoede;
Haat niemand. maar zie toe aan wien gij u vertrouwt.


Ingezonden op: 19 July 2001