TROOSTEN.

Koele Redeneerder,
Waan niet dat gij troosten kont;
Gij verwekt slechts. meerder
Schrijning in de wond.

Tranenvloeden drogen
Gaat niet door een woordenvloed,
En t volhardend pogen
Moordt een krank gemoed.

Waarom ook te stuiten,
Wat vooreerst een hart verlucht,
Dat zijn leed moet uiten,
Of te stikken ducht ?

Zal het aandacht leenen
Aan uw goed en heilig doel,
Toon, door mede-weenen,
Hartlijk me-gevoel.


Ingezonden op: 19 July 2001