WENSCHEN.

Die Niets heeft, dingt naar Iets met wenschen en gebeden ;
Die Iets heeft, haakt naar Meer; naar Veel, die Meerder heeft;
Die Veel heeft, is nog 't minst tevreden,
Maar had graag Alles wat de wijde wereld geeft.
Zoo blijft een rustloos menschdom jagen
En troost zich zorgen en gezwoeg,
In plaats van naar 't geluk te vragen,
Dat in dat woordje schuilt: GENOEG.


Ingezonden op: 19 July 2001