PIBíROCH VAN DONALD DHU.

BERGSCHOTSCHE WAPENKREET.

Pibíroch van Donuil Dhut
Pibíroch van Donuil.
Krijsch ons uw tonen toe,
Dagvaard Clan-Conuil!
Weest gereed, gij die weet
Wat zij beduiden!
Komt in uw krijgsmanskleed,
Eedlen en luiden!

Komt uit het rotsig dal,
Daalt van uw heuvelen!
Komt met het oud geschal:
Winnen of sneuvelen!
Plaid aan plaid, hart aan hart,
Wapen aan wapen,
Samen den dood getart,
Trouwen rechtschapen!

Laat de heerde de heerde,
Den ploeg in de voor,
Het lijk boven aarde,
De bruid in het koor.
Graze ít vee als het wild,
En het wild zonder schroom;
Kom met uw zwaard en schild,
Clan-Conuil, koom!

Koom als de orkaan, wanneer
Wouden te pletter slaan,
Als de oceaan, wanneer
Vloten vergaan.
Haast u zeer, haast u meer,
Spoed u gezwinder,
Hoofd, dienstman, knaap en heer,
Meerder en minder!

Ha! men komt; ha! men komtt
Tuk op de zege!
Arendsveer
, heigebloemt
Wuift allerwege.
Weg de plaid! ít zwaard gereed!
Wee die weerstaan zal!
Pibíroch van Donuil Dhu,
Dreun tot den aanval!


Ingezonden op: 19 July 2001