SERENADE.

(THE PIRATE.)

De schoonheid slaapt, de liefde waakt
En weent, daar t uur van scheiden naakt;
Wie geeft mij thans zoo zoet een lied te kweelen,
Dat, in uw droom,
Te voorschijn koom
Een beeld, in staat uw sluimrend hart te streelen?

Geen windje suist, geen tochtje zucht
Verkoelend door de lauwe lucht;
Stil sluipt de glimworm rond met zacht geflonker;
Niets dan haar geur
Verraadt een keur

Van bloemen, zich verbergende in het donker.
Maar neen, ontwaak, ontwaak nochtans!
De zoetste droom heeft weinig kans
De werklijkheid in zoetheid te overtreffen
Ontwaakt herleeft
Zieuit en geef
Uw hart aan t lied, dat Liefde u aan mocht heffen.


Ingezonden op: 19 July 2001