AAN EEN KIND.

Kind, wandel voor Gods aangezicht
En wees oprecht!
Treed aan zijn hand, zie bij zijn licht,
Hoor wat hij zegt!
In zijne gaven ZIET gij Hem;
t Geweten is zijn STEM

Indien uw lieve Moeder sterft
O Bitter lot!
Indien ge uw braven vader derft:
Nog blijft u God;
God die, vergoedende elk gemis,
Der weezen Vader is.

Maar zoo gij God verlaten hebt,
Rampzalig kind!
U buiten Hem een wereld schept,
Hem eert noch mint:
Schoon ge al het goed dier wereld hadt,
Arm kind! wat baatte u dat?


Ingezonden op: 19 July 2001