FRANCISCUS CORNELIS DONDERS,

Zeventig jaar. 27 Mei 1888.

Geen tienmaal zeven jaar maakt onze DONDERS oud;
Hij is slechts oud voor die zijn roem neemt voor zijn jaren.
Geen zilver dekt zijn kruin, maar frissche lauwerblaren,
En wat dat brein nog baart is goudener dan goud.
Lang mogen Tijd en Leed dat hoofd, en t harte sparen,
Voor al wat Goed is warm, voor niets dat Schoon is koud.


Ingezonden op: 19 July 2001