WATERLELIE.

Nymphaea alba.

Een adderkop
Gelijkt de knop.
Laat des u niet verstoren;
VerbEid den tijd,
Dat hij zich splijt,
En zie de bloem geboren,
Die rozenvormig, leliewit,
Als op een troon van water zit,
Tot zedig heerschen, rein bekoren.
Verlang niets meer!
Haar schoon en eer
Zijn aan die plaats gebonden.
Die haar den vloed
Verlaten doet,
Heeft majesteit-geschonden.
Hij ziet een mist haar glans beslaan,
Haar kracht vergaan,
Haar stille pracht door snel bederf verslonden.
Die niet ontziet
Wat bij geniet,
Geniet voor korte stonden.


Ingezonden op: 19 July 2001