WILLEM DE CLERCQ.

II.

ZIJN IMPROVISEEREN.

Een tonder, door een vonk in gloed geraakt,
Een smeulend vuur tot heldre vlam ontwaakt
In stralen uitgespat, en in een regen
Van vonken a1ler kleuren neergezegen
Welluidend ruischende in nwe ooren, met een glans
Zoo rein en klaar als van Gods sterren aan den trans.


Ingezonden op: 19 July 2001