JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM.

Overl. 16 Maart 1889.

POET uit de echte bron en, door zichzelf, GELEERDE,
Een hart vol gloed voor Vaderland en Stad;
Die al wat groot en schoon en heilig was vereerde,
En, steeds zichzelf gelijk, zijn eigen weg betrad.


Ingezonden op: 19 July 2001