„DE ALGEMEENE WENSCH.”

„MEN zegt, MEN zoekt, MEN wenscht in alle kringen,
„Het VOLK, de NATIE,” — Zeg de DAGBLADPERS, mijn vrind!
Door wat die opwerpt, voelt zich hooG en laag bewind,
Vertegenwoordiging, gewest- en stadsraad dringen —
„Maar de ALGEMEENE wensch!” Hier is bij, zonder mEer:
De kleinen willen geld, de grooten geld en eer.

1888.

Ingezonden op: 19 July 2001