„ATHEĎSTISCHE NUANCE VAN HET CHRISTENDOM”.

„Een Gods-dienst, ZONDER God —
„Is ’t meenens of is ’t spot?”
Mocht iemland van gezonde hersens vragen…

O wijsheid, ZONDER wijsheid, onzer dagen!


Ingezonden op: 19 July 2001