BEELTENIS VAN PRINSES WILHELMINA.

Een frissche Oranjetelg, te goeder ure ontsproten,
Haars Vaders troost, haar Moeders trots, s Volks liefde en lust,
Vergoeding, door Gods gunst, voor de afgescheurde loten,
Toont u dit vriendlijk beeld en stelt uw hart gerust.

Aug. 1890.

Ingezonden op: 19 July 2001