BEGELEIDING.

Noem geen zang het Zang-versmoren
Onder muzikaal geraas
Van getik, gestrijk, geblaas
k Wil de stem des menschen hooren,
Daar een menschlijk hart in klinkt,
Dat verstaan doet wat het zingt.

Overschawd door struik en heester,
Komt de bloem niet tot haar recht;:
Aller wijsheid weet en zegt:
Die een maat neemt, neemt een meester.
On-geholpen, on-verdrukt,
Rijze t lied dat mij verrukt!


Ingezonden op: 19 July 2001