BEWONDER NIET.

„Bewonder niet, maar gisp!” is ’t wachtwoord dezer dagen;
Spreek of gij ’t zelf veel beter kunt,
En aan geen stervling ’t voorrecht gunt
Zijn lezers meer dan gij u-zelven te behagen.


Ingezonden op: 19 July 2001