C. H. D. BUYS BALLOT

onze groote Metereoloog.

Die altijd weet van waar het waait,
Maar met geen wind ter wereld draait,
Is Buys Ballot.

Die hoe het buldert of tempeest,
Altijd bewaart een effen geest,
Is Buys Ballot.

Windkenner steeds, windmaker NOOIT,
Verdienste in zedigheid getooid,
Is Buys Ballot.

Wiens naam, geprezen en beroemd,
Zoo ver de wind waait wordt genoemd,
Is Buys Ballot.

Wiens weerwijs hoofd veelmeer dan dit
Aan kostbre wetenschap bezit,
Is Buys Ballot.

Wiens nobel hart, niets menschlijks vreemd
Diep deel aan al wat goed is neemt,
Is Buys Ballot.

Wien ieder onzer eert, bemint,
Begroet en toedrinkt als een vrind,
Is Buys Ballot.

16 November 1887.

Aan den feestdisch ter viering van zijn veertigjarig professoraat.

Ingezonden op: 19 July 2001