CHRISTEN WIJSHEID.

I.

Gij schiept ons t’uwaart, en ons hart, o God die leeft!
Hoe zou het rusten eer het U gevonden heeft?

AUGVSTINUS.

II.

Volo quod vis, volo quomodo vis, volo quamdiu vis, volo quia vis.

„’k Wil wat gij wilt, zooals, zoolang, en wijl gij ’t wilt!”
Zeg dit tot God, en al uw onrust is gestild.

III.

Vrees God, mijn Zoon! opdat uw binnenst vreesloos zij.
Van menschenvrees maakt slechts de Godsvrees vrij.

RÜCKERT.

Ingezonden op: 19 July 2001