DEBATING.

Spiegelgevechten zijn wel aardig. maar pas op,
Dat drift en hartstocht niet van lieverlede ontbranden!
t Wordt katjesspel, en kost wel een bebloeden kop,
Elkander, uit de grap, tot oefning, aan te randen.


Ingezonden op: 19 July 2001