DE ROOS.

O Nooit onttroonbre Koningin,
Gezalfd met de eelste balsemgeuren,
Vorstinne bij de gratie Gods!
Uw heerschappij is zonder trots,
En nóoit zult gij uw recht verbeuren.
Uw lof weerklinkt de wereld rond
Uit éénen mond,
Uit alle harten —
VERTEEDREND Schoon,
Ziedaar een kroon,
Die aller kronen glans kan tarten.


Ingezonden op: 19 July 2001