DICHTSTUKKEN „GESCHIKT VOOR MONDELINGE VOORDRACHT.”

Dicht, on-geschikt voor voordracht, kan niet goed zijn;
Dicht, dáárvoor slechts geschikt, is anders dan het moet zijn.


Ingezonden op: 19 July 2001