DISPLICET AMBOBUS, QUI VULT PLAGERE DUOBUS.

  Die wil behagen twee partijen,
Verkerft het doorgaans aan weerszijen.


Ingezonden op: 19 July 2001