DOE.

Toon, waar de ellende krijt, geen WERKLOOS medelijden,
Maar strek de handen uit tot redding, of verzacht.
De DAAD zal de englen Gods verblijden;
Zij wenden de oogen af van tranen zonder kracht.


Ingezonden op: 19 July 2001