DUITSCHE KELEN,

Het muzikaalste volk der wereld heef.t iets raars:
Zij ZINGEN loflijk maar hun SPREKEN is barbaarsch.
Hun spreekstem raspt, kraakt, knarst en doet uw ooren pijn;
Hun zangstem rijst; gij voelt in t land des kieds te zijn.

Op reis, na het bijwonen eener godsdienstoefening.


Ingezonden op: 19 July 2001