DUIVELEN WIJSHEID.

II.

Hoofdsom van de Wet.

Wees, vrije mensch, uw eigen god;
Dien, zoek u ZELF met al uw krachten
Ziedaar het eerst en groot gebod;
En t ander, even heilig te achten:
Bedenk alom, vooral, altijd,
Dat gij UZELF de naaste zijt!


Ingezonden op: 19 July 2001