LAAT DWAZEN DAAR.

Laissuns les fols, as sages nus tenuns.
La Chanson de ROLAND.

Laat dwazen daar, en houd u aan de wijzen.
Hun groot getal, hun waan ontzette u niet;
Een dwaas vindt altijd dwazer die hem prijzen;
Maar t loopt verkeerd wat naar zijn raad geschiedt.
Laat dwazen daar, en houd u aan de wijzen.

Leen wijzen t oor, en luister naar geen dwazen.
Het hoogste woord zij hun gedwee gegund.
Versmaad hun lof, hoe loflijk uitgeblazen;
Veracht hun smaad, en mijd hen waar gij kunt.
Leen wijzen t oor, en luister naar geen dwazen.

Laat dwazen daar, en houd u aan de wijzen .
Maar hoed u voor de wijzen van den dag.,
De tijdgeest doet hun moed en aanzien rijzen
En zweert bij t aan hemzelf ontleend gezag.
Laat dwazen daar, en houd u aan de wijzen.

Mistrouw die zich laat voorstaan op zijn jaren
Zich gelden laat om wat hij weet en doet.,
Bescheiden spreekt die rijp is en ervaren;
Wijs overwicht steunt niet op OVERMOED.
Leen ware wijzen t oor, laat wijze dwazen varen.


Ingezonden op: 19 July 2001