FELICITA.

Gelukkig ZIJN voldoet u niet:
Gij wilt gelukkig MAKEN,
Het leed vermindren dat gij ziet,.
Het lief geheel doen smaken.

Gij wilt het, door uw zachte hand~
En door uw vriendlijke oogen;
Op wegen van gezond verstand;
Door liefdes al-vermogen.

Gij wilt het, in de schaamle kluis,.
En onder t dak van rijken;
Gij wilt het, in uw eigen huis,
Uw mindren en gelijken.

Gij wilt het, daar ge uzelf vergeet,.
Ook onder eigen smarte;
Gij wilt het, zonder dat gij t wet,
Naar de inspraak van uw harte.

Gij wilde t gistren, wilt bet nu;
Gij wilt bet alle dagen
Zoo WIL het God. zoo DOET hij t u~
En toont zijn welbehagen.


Ingezonden op: 19 July 2001