VOLKSGELOOF EN VOLKSVERHAAL.

(FOLKLORE.)

II.

DE LEVENSBOOM.

Thuya.

Onwelkbaar groen, heeft mij eens Engels hand,
Naar Gods bevel, op Adams graf geplant,
Van Eeuwge liefde en leven onderpand.


Ingezonden op: 19 July 2001