VOLKSGELOOF EN VOLKSVERHAAL.

(FOLKLORE.)

VII.

DRIEVULDIGHEIDSBLOEMPJE.

Viola tricolor.

„Om mij te zaamlen wordt een akker platgetreden,
„Een spruitende oogst vernield, en ’t brood der armen duur:
„Drievuldige! verander mijn natuur,
„Ontneem mij een van mijn bekoorlijkheden!”

Door ’t Ruikende Viooltje is dit gebeden;
Zijn bidden werd verhoord en, sinds dat uur,
Is, waar het stond, ’t Driekleurige opgetreden.


Ingezonden op: 19 July 2001