VOLKSGELOOF EN VOLKSVERHAAL.

(FOLKLORE.)

VIII.

VERGEET MIJ NIET.

Myosotis palustris.
Een Bruid en Bruigom traden
       langs groenen oeverzoom;
Een struik vol blauwe bloempjes
       lag wieglende op den stroom.
De Bruigom leest de wenscheil
       in de oogen van zijn Bruid,
Knielt neder, bukt en rekt zich
       naar ’t dobbrend struikjen uit.
Het struikje ontwijkt zijn pogen
       en wil niet zijn gevat;
Toch grijpt hij ’t, maar verreikt zich
       en stort in ’t stroomend nat.
Reeds zinkt hij voor hare oogen
       in de al te diepen vliet,
Maar houdt de bloempjes boven,
       en roept: „Vergeet mij niet!”
De bloempjes komen zachtjes
       gedreven naar den kant;
Het Bruidje knielt ter neder,
       en grijpt ze met de hand.
Zij brengt er aan haar lippen,
       zij drukt er aan haar hart,
Zij vlecht er door haar lokken
       met onvertroostbre smart.
Nooit zal zij hem vergeten,
       Wien nog dat hart behoort,
Nooit anders ’t bloempje heeten
       dan naar zijn laatste woord.

Ingezonden op: 19 July 2001