VOLKSGELOOF EN VOLKSVERHAAL.

(FOLKLORE.)

X.

DE GOTTLOB-BERG
in Thuringen

„Godlof!” sprak de Ridder, en kuste zijn Bruid,
Tot den top in zijn armen gedragen;
Maar zijn kracht was verteerd, en zijn adem ging uit,
En voor ’t laatst had zijn harte geslagen.

„Ach, te duur was de prijs aan de wreedheid betaald!”
Gilt de Jonkvrouw, met doodsbleeke wangen,
„En de bruidskrans voor mij door uw liefde behaald,
Zal verdord op uw wapenschild hangen…”


Ingezonden op: 19 July 2001