GEDULD!

Hebt gij begaafdheid, voelt ge u kracht;
Uw eerzucht zij geduldig; wacht!
Wat u de Tijd zal waardig keuren,
Laat hij zich uit de hand niet scheure
t Komt niet; of t wordt u thuisgebracht.
Verhaasten is verbeuren.


Ingezonden op: 19 July 2001