GEEN „HALVE”

Gij wilt, te midden van ons staats en kerklijk strubbelen,
Niet van de .hal ven” zijn: wat dunkt u van de dubbelen?


Ingezonden op: 19 July 2001