GESCHIKTHEID.

Nos aptitlides sont des tentations et le pouvoir de faire une chose est une invitation l entreprendre.
RAOUL ALLIER.

Geschiktheid is verzoeking; iets te kunnen
Verlokt tot doen; maar eer ge iets waagt,
Met ernst den Wachter-in-het-binnenste afgevraagd:
Is t met geen plicht in strijd? Kunt gij t vergunnen?


Ingezonden op: 19 July 2001