GEZELSCHAPSREGEL.

Die niets te zeggen heeft, mag zwijgen,
En wil hij ít niet, hij zij tevreÍn
Geen weerwoord op zijn woord te krijgen
Geen aandacht voor zijn beuzelreÍn.
Zoo dit hem wrevel baart of spijt,
Hij schelde ons zijn gezelschap kwijt.


Ingezonden op: 19 July 2001