GODSDIENST.

De Godsdienst HEEFT een leer; maar IS geen leer. Een ZIJN,
Een DOEN, dats wat hij is. Wat minder is, is schijn.


Ingezonden op: 19 July 2001