GROOT EN KLEIN.

Quo quisque est maior, magis est placabilis irae .
OVIDIUS.

Hoe grooter geest, hoe ruimer hart,
Hoe eerder re
Tot liefde en vre,
Toegeven en vergeven.
De kleinste ziel is lichtst geraakt,
En wat haar eens heeft boos gemaakt,
Zoo haast niet uitgewreven.
Wat ge in een STROOM werpt, voert hij me;
Het gaat naar zee,
Met duizend soortsgelijken.
Wat ge in zoon stilstaand POELTJE gooit,
Verlaat zijn enge omperking nooit,
En dook het onder, t komt weer kijken.


Ingezonden op: 19 July 2001