GROOTHEID.

Hic est magnus animus, qui se deo tradidit,
SENECA Ep. 107.

„Die ziel is groot, die zich aan God kon overgeven”
Werd eenmaal door de stift eens HEIDENS neergeschreven.
Verstaat gij ’t, CHRISTENMENSCH, en zijt ge er reeds aan toe?
Ofs 8taart ge u altijd nog op MINDRE grootheid moę?


Ingezonden op: 19 July 2001