AAN DE GROOT-HERTOGIN VAN SAKSEN.

Op het eerste blad van het Album, ten geleide van het Nationaal Nederlandsch Huldeblijk der Groot-Hertogin aangeboden op H. D. Gouden Bruiloftsdag. 8 October 1892.

Verknocht aan t HUIS, waaruit Gij zijt gesproten,
Aan U verknocht door liefde en dankbaarheid,
Op d eernaam fier van UWE landgenooten,
En deelende in de vreugde Uw hart bereid,
Komt U het Volk eerbiediglijk begroeten,
Waarvan Ge U t hart door weldaan hebt verpand,
En legt zijn feest en eerkrans aan Uw voeten,
GROOT-HERTOGIN, PRINSES VAN NEDERLAND!
Driedubble kroon versiert U in zijn oogen,
De Vorstlijke, en de Gouden-Bruilofts-kroon,
En, met een gloor van s Hemels gunst omtogen,
Een parelkrans van Deugden. rein en schoon.
God moge t hoofd, het dierbaar hoofd bewaren,
Dat, dus gekroond, zich tot aanbidden buigt
En danken voor die Vijftig Huwelijksjaren,
Wier schoonheid van Zijn goedheid heeft getuigd!
GROOT-HERTOGIN! blijf Jang den troon versieren,
Van dien GIJ eert en liefhebt als Gemaal,
En aan Zijn zij nog menig Feestdag vieren!
Waarin de vreugd van heden zich herhaal;
En steeds, PRINSES! steeds even zeker, weten
Dat plaats noch tijd den band der liefde krenkt,
En hebt Gij nooit het Vaderland vergeten,
Dat Vaderland U trouw blijft en gedenkt!
Zie t U nog vaak op Sorg-vliet tot zich komen,
Waar t Haagsche hart zijn lieve zeelucht am,
Met geuren van de eerwaarde Oranjeboomen,
Ons dierbaar om hun herkomst en hun: Naam!


Ingezonden op: 19 July 2001