EEN „GUTACHTEN” UIT HET LAND DER HUFELANDS.

De beste dokters ver in ’t rond,
Die nooit betrapt zijn op een flater,
Zijn, in collegiaal verbond,
Diëet, Beweging, Lucht, en Water.


Ingezonden op: 19 July 2001