NAAR HANNAH MOORE.

Ga waar gij wilt, gij vindt alom dezelfde fout,
Dat elk zijn kleinen kring voor heel de wereld houdt.


Ingezonden op: 19 July 2001