N VAN HART EN ZIN.

Coupletten van H. Kletke. Mliziek van Franz Bendel.

Zoet ontroeren telken stond,
Dat het zoetste tart,
Als een woord uit uwen mond
Mij ook lag op t hart!
Wat is t uwe, en wat het mijn?
Hoe ontwar ik t mij,
Die, in s leven lust en pijn,
Steeds gevoel als gij?

Wederkeerig zielsverstaan,
Wonderwerk van God!
Waar, als n, twee harten slaan,
Is uw zalig lot.
Zoet ontroeren telken stond,
Dat het zoetste tart,
Als een woord uit uwen mond
Mij ook lag op t hart!


Ingezonden op: 19 July 2001