HEBT GIJ OOREN.

Hebt gij ooren, hebt gij ooren,
Toegericht
Om de melodie te hooren
Van een deugdlijk maatgedicht.
Hebt gij harten om te smaken,
Wat bij vol- en wederklang,
In eens echten Dichters zang
t Innigst van t gemoed kan raken,
Vroolijk of weemoedig maken,
Van een eedlen toorn doen blaken
Liefde en geestdrift op doen waken,
Smelten doen in lof en dank:
Wend u tot uw Hoofts en Vondels
Meesters van t rechtschapen lied,
Tot de Bilderdijksche bondels,
Maar tot hun Verachters niet.


Ingezonden op: 19 July 2001