HOFLIJKHEID.

Wat is uw hoflijkheid? Een vriendelijk gevoelen
Wat gij aan andren zijt verschuldigd, dat zich kwijt?
Of zorg om zonder fout te toon en dat gij zijt
Die elk in u verwacht? Gemaskerd zelf-bedoelen?


Ingezonden op: 19 July 2001