HOU ’T HOOFD OMHOOG.

Hou ’t hoofd omhoog, wat valle of sta,
Wat dreigen moge of treffen!
Kal van geen „noodlots ongenâ,”
Noch koester wanbeseffen
Van „géen, tenzij een wréeden God”,
Maar toon u grooter dan uw lot,
Groot door een Godsbetrouwen,
Dat mannen maakt uit vrouwen.

Gedoken hoofd maakt de enkels slap
En doet de knieën knikken;
Een zorglijk pad eischt vasten stap
En recht-vooruit te blikken.
’t Gaat wel, bij kracht uit de ECHTE bron!
Die heel zijn moed verliezen kon,
Had eerst zijn God verloren .
Of nooit gekend te voren.


Ingezonden op: 19 July 2001