HUWBAAR.

De Vrouw is in het Meisje ontwaakt.
Het uur genaakt
Van nieuwe en onbegrepen dingen;
Van heimlijke onrust die t benart;
En t volle hart
Begint het lied der Min te zingen.

Wien geldt dat lied?
Zij weet het niet.
t Is de On-gekende
O dat die God, die zielen paart,
Een edel hart, het hare waard,
Haar tegenzeede!

Dan krijgt haar schoon zijn schoonsten gloed,
Haar jeugd een moed,
Die al het sluimrende op doet waken;
En met een nieuw en fier gevoel
Erkent zij t leven en zijn doel,
En gaat gelukkig maken.


Ingezonden op: 19 July 2001