IN MEI.

Gij weder d ar in vollen lentedos,
En ik nog weer gespaard om u te aanschouwen,
Vernieuwde pracht van t wreed ontbladerd bosch
Herboren lief van beemden en landouwen!
Voor t laatst misschien? Nu toch misschien voor t laatst!
Nog eenmaal dan met volle borst genoten,
Wat uit Gods bron zoo mild komt toegevloten!
De Tijd gaat vliegens om, de Dood maakt mooglijk haast.

1891.

Ingezonden op: 19 July 2001