„SLECHTS INSTINCT”?

Spreek niet minachtend van ’t geen gij instinct noemt; zeg:
Die GODS-gaaf faalt niet; wel, mijn MENSCHLIJK overleg.


Ingezonden op: 19 July 2001