JONGE WEDUWE.

Het is gedaan.
’t Geluk — vergaan!
De droom — vervlogen!
De krans — verdord
Uiteengestort!
Slechts nacht voor de oogen.

Zij zit en staart;
Niet hemelwaart,
Maar voor zich henen;
Versteend, verstomd;
Geen traantje komt —
Ach, KON zij weenen!

„Een troostrijk woord?”
O Breng ’t niet voort
Te kwader stonde!
Laat eerst de pijn
U heilig zijn
Der versche wonde.
En dan, uw olie en uw wijn.


Ingezonden op: 19 July 2001