JUFFERMACHT.

Juffer-blikken stichten brand.
Wonden beelt een juffer-hand.
Wat een juffer-tong misdoet,
Juffer-lippen maken t goed.
Maar niets heeft zoo groot vermogen
Als een traan in juffer-oogen;
Mannen-kracht en mannen-moed
Brengt hij aan een juffer-voet.

Ingezonden op: 19 July 2001